315-kopie
 

Watervrienden Hoofddorp

 

 

Inloggen


Aanmelden als nieuw lid

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?

 

Klachten, vertrouwenscontactpersonen en meldpunt  

Klachten 

Natuurlijk proberen wij als vereniging iedereen veel zwemplezier te bieden. Heeft u toch een klacht? Meld dit bij de uurleider of stuur een bericht via het contactformulier op onze site. Wij zullen ons uiterste best doen om samen zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

De klachtenprocedure kunt u desgewenst opvragen door een bericht te sturen via het contactformulier op onze site.

Vertrouwenscontactpersonen (intern) 

Mocht u niet direct een klacht hebben, maar zijn er toch zaken waardoor u zich onprettig voelt, neem dan contact op met één van onze vertrouwenscontactpersonen.  Zij zullen u dan verder helpen.

Zij zijn bereikbaar op:  noosrepsnewuortrev.[antispam].@watervriendenhoofddorp.nl 

Vertrouwenscontactpersonen (extern) 

Het Nationaal Raad Zwemveiligheid streeft – met de branche – naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden.

Als branche-instituut vinden wij het belangrijk dat zowel de professionals als de consumenten van de branche in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen.

Meldpunt

Om dit mogelijk te maken is met ingang van 1 mei 2010 het telefonisch meldpunt van NOC*NSF beschikbaar voor de zwembadbranche. Inmiddels heeft NOC*NSF de naam van dit meldpunt gewijzigd naar ‘het Vertrouwenspunt Sport’

Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen.
Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:

Telefoon: 0900-202 55 90

Meer info vind je op www.centrumveiligesport.nl/

Vertrouwelijk 

Medewerkers van de zwembaden, ouder(s), verzorger(s), leden van een zwemvereniging, eigenaren of medewerkers van een zwemschool, leerkrachten en anderen die betrokken zijn bij (school) zwemmen kunnen vertrouwd, met iemand van buitenaf, praten, vragen stellen, twijfels of klachten uitspreken dan wel om advies vragen.

Bedoeling 

Het meldpunt is bedoeld voor éénmalige en kortdurende ondersteuning en biedt diverse mogelijkheden: van het bieden van een luisterend oor tot het geven van korte adviezen of doorverwijzing naar bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon uit de poule van vertrouwenspersonen van NOC*NSF.

Begeleiding 

De vertrouwenspersoon kan door het meldpunt worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld slachtoffers van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie, beschuldigden en mensen die zich afvragen of zij de grens van het toelaatbare overschrijden. De begeleiding van de vertrouwenspersoon is uitsluitend voor de aangever en de beschuldigde. Deze begeleiding is gratis en gebeurt vertrouwelijk. Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en zoeken samen met de beschuldigde, de zwemorganisatie of de aangever naar een oplossing.

Meer informatie 

Het telefonisch meldpunt van NOC*NSF is onderdeel van een samenhangend stelsel van maatregelen dat in samenwerking met de sportbonden is opgezet en waar sinds 1996 aan wordt gewerkt. Meer informatie over de aanpak van NOC*NSF is te vinden op www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag