315-kopie
 

Watervrienden Hoofddorp

 

 

Inloggen


Aanmelden als nieuw lid

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?

 

WEDSTRIJDREGLEMENT WATERVRIENDEN HOOFDDORP

 1. De wedstrijd commissie beslist aan welke wedstrijden word deelgenomen.
 2. De wedstrijd commissie beslist over de wijze van vervoer van en naar een wedstrijd voor alle deelnemers aan de wedstrijd.
 3. Het vertrek naar wedstrijden met gezamenlijk vervoer is vanaf het zwembad.
 4. Het lidmaatschap van de wedstrijdploeg verplicht tot deelname aan competitiewedstrijden. (Deze wedstrijden zijn ook op zondag). De verlichtingsdeelname is:
  • Minimaal per zwemseizoen 1 LZK wedstrijd (Landelijke Zwemkompetitie).
  • Minimaal per zwemseizoen 2 Holland competitie wedstrijden.
 5. Het door een zwemmer niet nakomen van punt 4 kan de wedstrijd commissie over gaan tot sancties. Bijv. het uitsluiten van deelnamen aan de BZK (Bonds Zwem Kampioenschappen) of andere wedstrijden
 6. De wedstrijd commissie zorgt voor minimaal 1 ploegbegeleider en de benodigde officials bij deelname aan wedstrijden.
 7. Voor wedstrijden dient minimaal 1 week van te voren afgemeld te worden. Het liefst met opgave van reden. Aan- en afmelden gaat via wedstrijd@watervriendenhoofddorp.nl.
 8. Elke zwemmer dient tijdens de training de voorgeschreven oefeningen mee te doen.
 9. Op de training dient men op tijd aanwezig te zijn.
 10. Bij medische klachten dient de trainer voor aanvang van de training op de hoogte gesteld te worden.
 11. De wedstrijd commissie zorgt voor een trainer tijdens de door de technische commissie aangewezen trainingsuren.
 12. Indien men verhinderd is een training bij te wonen dient dit het liefst met opgave van reden te melden bij de trainer via: trainers@watervriendenhoofddorp.nl
 13. Indien men tijdens de training moet opgeven (wegens bijv. medische gronden) dient de zwemmer de zwem zaal te verlaten nadat de trainer op de hoogte is gesteld.( alleen voor 14 jaar en ouder )
 14. Wedstrijd zwemmers zijn verplicht:
  • Een vereningings T-shirt aan te schaffen na het begin van hun lidmaatschap van de wedstrijdgroep.
  • Eventuele (medische) gegevens waarmee rekening gehouden moet worden tijdens wedstrijden of trainingen tevoren schriftelijk te melden bij de wedstrijd commissie via wedstrijd@watervrienenhoofddorp.nl
 15. Bij het door een zwemmer niet nakomen van een van bovenstaande punten kan de wedstrijd commissie over gaan tot sancties.
 16. Ontheffing voor een van bovenstaande punten kan schriftelijk via wedstrijd@watervriendenhoofddorp.nl voor 1 mei van het seizoen ingediend worden bij de wedstrijd commissie. Deze zal hier dan voor 1 juni een besluit overnemen. De ontheffing geld dan voor het komende seizoen met de duur van maximaal 1 jaar.

Wedstrijd commissie
Watervrienden Hoofddorp

Jaarprogramma

FEB
27
Verenigingsavond

Algemeen | 18:00 - 21:00 | deel 15 / 50 | SKWA

MRT
1
Verenigingsavond

Algemeen | 18:00 - 21:00 | deel 16 / 50 | SKWA

MRT
3
Onderwaterhockey competitie senioren

Onderwaterhockey | deel 11 / 13 | Zeist

MRT
5
Kledingzwemmen

Algemeen | deel 8 / 12

MRT
5
Verenigingsavond

Algemeen | 18:00 - 21:00 | deel 17 / 50 | SKWA

MRT
8
Verenigingsavond

Algemeen | 18:00 - 21:00 | deel 18 / 50 | SKWA

MRT
9
Holland Competitie

Wedstrijdzwemmen | deel 4 / 5 | SKWA

MRT
10
Onderwaterhockey competitie jeugd

Onderwaterhockey | deel 8 / 10 | Zeist

MRT
12
Verenigingsavond

Algemeen | 18:00 - 21:00 | deel 19 / 50 | SKWA

MRT
15
Verenigingsavond

Algemeen | 18:00 - 21:00 | deel 20 / 50 | SKWA