315-kopie
 

Watervrienden Hoofddorp

 

 

Inloggen


Aanmelden als nieuw lid

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?

Privacy verklaring

Privacybeleid van Watervrienden Hoofddorp

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Watervrienden Hoofddorp  verwerkt van haar
leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Watervrienden Hoofddorp, of om een andere reden persoonsgegevens aan Watervrienden
Hoofddorp verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te
verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Watervrienden Hoofddorp, Hazenburglaan 33,
2135 EW Hoofddorp, KvK 40594699.

De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via eitamrofni.[antispam].@watervriendenhoofddorp.nl

2. Welke gegevens verwerkt Watervrienden Hoofddorp en voor welk doel

2.1  In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
 2. adresgegevens eventueel postadres
 3. telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
 4. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2  Watervrienden Hoofddorp verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de
  eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking
  van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
 2. e naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en
  informatie over diensten en activiteiten van Watervrienden Hoofddorp];
 3. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen,
  trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3   Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te
        vragen naar je ervaringen met Watervrienden Hoofddorp en je te informeren over de ontwikkelingen van
        Watervrienden Hoofddorp

E-mail berichtgeving (opt-out):

Watervrienden Hoofddorp gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Watervrienden Hoofddorp. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Watervrienden Hoofddorp verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Watervrienden Hoofddorp passende technische en
         organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Watervrienden Hoofddorp gebruik van diensten van
         derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de ledenadministratie van Watervrienden Hoofddorp kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Watervrienden Hoofddorp zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Watervrienden Hoofddorp je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4       Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie eitamrofni.[antispam].@watervriendenhoofddorp.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Jaarprogramma

APR
14
Onderwaterhockey competitie jeugd

Onderwaterhockey | deel 9 / 10 | Zeist

APR
16
Verenigingsavond

Algemeen | 18:00 - 21:00 | deel 28 / 50 | SKWA

APR
19
Verenigingsavond

Algemeen | 18:00 - 21:00 | deel 29 / 50 | SKWA

APR
21
Ned. Zwemkampioenschappen WVNL

Wedstrijdzwemmen | deel 2 / 2

APR
23
Verenigingsavond

Algemeen | 18:00 - 21:00 | deel 30 / 50 | SKWA

APR
26
Verenigingsavond

Algemeen | 18:00 - 21:00 | deel 31 / 50 | SKWA

APR
30
Geen zwemmen

Geen zwemmen | 18:00 - 21:00 | deel 24 / 26 | SKWA

MEI
3
Geen zwemmen

Geen zwemmen | 18:00 - 21:00 | deel 25 / 26 | SKWA

MEI
7
Kledingzwemmen

Algemeen | deel 10 / 12

MEI
7
Verenigingsavond

Algemeen | 18:00 - 21:00 | deel 32 / 50 | SKWA